Bibinje kao turistička destinacija ove godine bilježi rast turističkog prometa, porast novih kapaciteta i poželjna je turistička destinacija. Konkurencija na turisitčkom tržištu je sve veća, te kvaliteta ponude postaje ključan čimbenik u odabiru destinacije od strane potencijalnih gostiju. Upravo potaknuti razvojem turističke destinacije Bibinja, direktor Turističke zajednice Općine Bibinje, Jure Fuzul inicirao je potpisivanje ugovora o suradnji sa tvrtkom Feel IQM d.o.o. direktoricom Đurđicom Šimičić, koja sa svojim timom Anamarijom Cicarelli i Perom Matićem uskoro dolazi u Bibinje.

Bibinje će tako ovim projektom pridružiti ostalim destinacijama koje su već pokrenule projekt integralnog upravljanja kvalitetom u turizmu kao što su Lošinj, Vodice, Pelješac, Brač, Novalja, Rab, Cres,  Lika, Karlovac, Zlatna Slavonija, Vukovar, Bjelovarsko-bilogorska županija, koje su dio inovativnog projekta integralnog upravljanja kvalitetom u turizmu odobrenog od strane Svjetske turističke federacije( UNWTO).

Važno je istaknuti da je Feel IQM pridružena članica Svjetske turističke federacije (UNWTO), na kojem je prezentirana kao jedna od najboljih svjetskih primjera iz prakse, a Lošinj koji je prva destinacija u kojoj se projekt počeo provoditi ove godine na ITB Berlinu osvojio je upravo radi provođenja integralnog upravljanja prema konceptu IQM Destination osvojio je peto mjesto u svijetu.

Veliki je broj aktivnosti koje IQM Destination tim priprema za Bibinje, a ono što je najvažnije očekuje se konkretan pomak u kvaliteti dionika u turizmu Bibinja, načina rada u turizmu, te promjene svijesti o važnosti u određenim segmentima i navikama u poslovanju.

Prema projektu dogovoreno je niz aktivnosti koje se planiraju provesti u Bibinjama kao što su: prezentacija projekta stanovnicima, Javni poziv za uključenje u projekt IQM Destination BIBINJE, mjerenje početnog stanja kvalitete u destinaciji, mjerenje indikatora destinacijskih standarda prema smjernicama UNWTO-a, mjerenje zadovoljstva stanovnika turizmom u destinaciji – odgovorni turizam. Nakon početnih analiza slijedi definiranje standarda IQM Destination BIBINJE.  IQM Destination tim u svom dolasku posjećuje dionike prema planu TZ Općine Bibinje, organiziraju se auditi sa individualnim savjetovanjem. Organizirati će se edukacije kako implementirati i zašto implementirati standarde IQM Destination –– praćenje, usmjeravanje, konzultacije IQM Destination tima, te jednom godišnje mjerenje učinkovitosti. Tijekom godine organizirati će se grupne online edukacije za dionike (po strukturama) koje su usmjerene na teme koje se u analizama pokažu kao primarno potrebne. Prema svim navedenim početnim podacima vrši se mjerenje online reputacije – kvalitetu svakog pojedinog dionika. Za sve dionike koji imaju kvalitetu na osnovi recenzija i komentara gostiju iznad 80/100 pruža se mogućnost sudjelovanja u program IQM Pass, Destinacijskoj welcome kartici. Nakon svega navedenog organizira se dodjela certifikata dionicima IQM Destination BIBINJE.

Vjerujemo da ćemo ovim iskorakom u poslovanju i vođenju integralnog upravljanja kvalitetom u Bibinju imati kroz slijedeće godine još bolje turističke rezultate, na radost naših stanovnika, gostiju koji nam dolaze, Turističke zajednice i Općine Bibinje koji u sinergiji kreću u integralno upravljanje kvalitetom.