Službeni dokumenti

OPĆE INFORMACIJE

Turistička zajednica Općine Bibinje je pravna osoba čije članice su pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima sa područja općine Bibinje.

Tijela Turističke zajednice općine Bibinje su Skupština, Turističko vijeće i predsjednik.

Predsjednik: Šime Sekula
Direktor Turističkog ureda: Jure Fuzul

OPĆI AKTI

Poslovnik o radu turističkog vijeća

Izmjene Statuta Turističke zajednice općine Bibinje

DOKUMENTI

Izmjene i dopune Programa rada za 2023.

Izmjene i dopune Programa rada za 2021.

IZVJEŠTAJI

Izvješće o izvršenju Programa rada za 2023. godinu

Izvješće o materijalnom i financijskom poslovanju za 2023. godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2022.

Godišnje financijsko izvješće za 2021.

Izvješće o materijalnom i financijskom poslovanju za 2022.

Izvješće o materijalnom i financijskom poslovanju za 2021.

Izvješće o radu turističkog vijeća za 2022.

Izvješće o radu turističkog vijeća za 2021.