Uvjeti korištenja web stranice www.visitbibinje.com

Opće odredbe
Turistička zajednica općine Bibinje (u daljnjem tekstu: TZO Bibinje) nositelj je prava da kreira i/ili objavljuje sadržaj te upravlja web stranicom www.visitbibinje.com. Osoba koja koristi ovu web stranicu (u daljem tekstu: Korisnik), korištenjem istih bezuvjetno pristaje na primjenu ovih Uvjeta korištenja te se smatra da je ista sposobna prihvatiti ove Uvjete korištenja i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem ovdje objavljenog i dostupnog sadržaja.
Svako drugačije korištenje sadržaja dostupnog na ovoj web stranici podliježe odgovarajućoj pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku i/ili trećoj osobi koja ima korist od takvog korištenja ovdje dostupnog sadržaja.

Karakter objavljenog sadržaja i odgovornost TZO Bibinje
Sadržaj objavljen i dostupan putem ove web stranice isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz izvora koje TZO Bibinje smatra pouzdanim, bez ikakvog jamstva TZO Bibinje, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i TZO Bibinje se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog.

Pravo intelektualnog vlasništva
Sadržaj objavljen na ovoj web stranici zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema Korisniku od strane TZO Bibinje ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava.

Pravo promjene sadržaja
TZO Bibinje zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja bez obaveze prethodne najave i u bilo kojem trenutku.

Izmjene uvjeta korištenja
TZO Bibinje zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na ovoj web stranici.

Autori objavljenih fotografija
Arhiv TZO Bibinje, Leo Banić, Saša Čuka.