Turistički ured

Jure Fuzul, direktor

Senada Delija, djelatnik
Marijana Kovač, djelatnik

Radno vrijeme:
01.01. - 31.05. – Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 14:00
01.06. - 17.06. – Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 14:00
20.06. - 31.08. – Ponedjeljak – Nedjelja: 08:00 – 20:00
01.09. - 11.09. – Ponedjeljak – Subota: 08:00 – 20:00, Nedjelja: 08:00 - 13:00
12.09. - 31.12. – Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 14:00