Turistički ured

Jure Fuzul, direktor

Senada Delija, djelatnik
Marijana Kovač, djelatnik

Radno vrijeme:
01.01. - 04.06. – Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 14:00
05.06. - 18.06. – Ponedjeljak – Subota: 08:00 – 14:00, Nedjelja: 08:00 - 12:00
19.06. - 30.09. – Ponedjeljak – Nedjelja: 08:00 – 20:00
01.10. - 31.12. – Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 14:00