Kultúrne pamiatky

Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa v Starom meste
Kostol sa nachádza v centre bibinjského polostrova, v srdci historického centra. Prostredím zapadá do ľudovej architektúry. V základe zvonice je vstavaná kamenná doska pripomínajúca časť nejakej náhrobnej pamiatky, keďže sa okolo kostola nachádzal cintorín. Presný rok jej výstavby nie je známy ale predpokladá sa, že dedičstvo sv. Jána Krstiteľa bolo založené v roku. 1442. Dnes sa v kostole sv. Jána Krstiteľa nachádza drevený oltár v barokovom štýle, ktorý je zároveň aj hlavným oltárom z XVII. storočia a rôzne ľudové práce. Tento kostol je významnou kultúrnou pamiatkou obce Bibinje a zároveň je aj prvým kostolom v obci Bibinje a prvým znakom kresťanstva v tejto obci. V kostole sa tiež nachádza zbierka posvätných predmetov z 15. storočia.

Kostol sv. Roka
Kostol sv. Roka je symbolom a srdcom obce Bibinje, hlavným znakom je zvonica s dvoma zvonmi otočených na západ. Interiér kostola skrášľuje typický mramorový oltár v barokovom štýle. Kostol sa prvýkrát spomína v roku 1673 kedy bol obnovený po veľkom útoku Turkov. Najstarší zachovalý oltár pochádza z roku 1680 a bol zachovaný až do druhej svetovej vojny, dnes z neho ostalo len zopár častí. Dnešný hlavný oltár je dielom majstra Michiela Coste, ktorý ho vyhotovil v roku 1768.

Kostol Mučeníctva sv. Jána Krstiteľa na Punti
Kostol Mučeníctva sv. Jána Krstiteľa predstavuje jednoloďový románsky kostol s polkruhovou apsidou. Je veľmi malých rozmerov. Nachádza sa na juhu obce Bibinje, na myse Punta. Kostol sv. Jána a jeho okolie boli majetkom biogradských benediktínov sv. Ivana tzv. Rogovske opatije, ktorá bola v XII. storočí presťahovaná na Čokovac.

Kostol uznesenia Panny Mária
Zvýšením počtu obyvateľov sa stal kostol sv. Roka malým. Po požehnaní a položení základného kameňa v roku 1985 sa začala stavba kostolu. V roku 1988 obyvatelia obce Bibinje kúpili 5 zvonov pre nový kostol. Zvony boli vyrobené v zlievarni De Poli, Vittorio Veneto. Najväčší zvon má 730 kíl a je venovaný BDM.