História

V písaných dokumentoch sa obec Bibinje prvýkrát spomína v roku 1214. Oblasť obce Bibinje bola nasťahovaná ešte v rímskej dobe, čo dokazuje aj samotný názov Bibinje. Svoje meno Bibinje získali podľa Vibia (Vibius), rímskom patricijovi, ktorý vlastnil pozemok na dnešnom území obce Bibinje.

Podľa jednej z národných pover, obec pôvodne vznikla na kopci nad dnešnou polohou (presnejšie na svahoch Bibinjského poľa). Dnes sa centrum tejto lokality nazýva Petrina, zvyšky kostola sv. Petra.

Založením rádu Benediktínov v meste Zadar v roku 1066, chorvátsky kráľ Petar Krešimir IV daroval kráľovsky majetok Točinje (dnes Bibinje) rade Benediktínov na trvalo. Pod ochranou rádu Benediktínov v rozmedzí od neskorého stredoveku až do vpádu prvých Turkov Bibinje zažili obdivuhodný hospodársky pokrok.

Stred 15.storočia a začiatok útokov Turkov bolo jedno z najťažších období v celkovej histórií obce Bibinje. Jeden z najväčších národných hrdinov z doby bitiek proti Turkom je kňaz Stipan Sorić z Bibinja. Benátska vlasť v roku 1468 opevnila Bibinje silným obranným múrom a vežou.