Warunki użytkowania ze strony www.visitbibinje.com

Przepisy ogólne
Izba turystyczna gminy Bibinje (w dalszym tekście: TZO Bibinje) posiada prawo do kreowania i/lub publikowania treści oraz zarządzania stroną internetową www.visitbibinje.com. Osoba która korzysta z owego portalu internetowego (w dalszym tekście: Użytkownik) samym użytkowaniem strony bezwarunkowo się zgadza na akceptację przepisów i uważa się że jest w stanie zaakceptować niniejsze Warunki użytkowania i że rozumie ryzyko powiązane z korzystaniem tutaj opublikowanej i dostępnej treści.
Każde niestosowne korzystanie treści dostępnej na tej stronie internetowej podlega odpowiedniej ochrony prawnej i zastosowaniu odpowiednich środków prawnych w kierunku Użytkownika i/lub trzeciej osoby która miałaby korzyść z użytku tutaj dostępnych treści.

Charakter opublikowanej treści i odpowiedzialność TZO Bibinje
Treść opublikowana i dostępna na niniejszej stronie internetowej ma charakter wyłacznie informacyjny i została uzyskana ze źródeł które TZO Bibinje uważa za wiarygodne, bez żadnej gwarancji TZO Bibinje, jakiegokolwiek rodzaju, że dana treść jest dokładna, aktualna, całkowita i/lub odpowiednia do poszczególnego celu lub sposobu korzystania. Użytkownik korzysta z danej treści na własną odpowiedzialność a TZO Bibinje nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która może powstać korzystaniem lub interpretacją treści.

Prawo własności intelektualnej
Treść opublikowana na niniejszej stronie internetowej jest chroniona prawem własności intelektualnej i każde jej nieautoryzowane korzystanie może być podstawą do wszczynania postępowania dla spraw ochrony prawa wobec Użytkownika od strony TZO Bibinje lub trzeciej osoby która jest właścicielem praw autorskich.

Prawo do zmiany treści
TZO Bibinje zastrzega sobie prawo do zmiany, zniesienia (tymczasowego lub trwalego) jakiejkolwiek treści z niniejszej strony internetowej, bez obowiązku i w jakimkolwiek momencie.

Zmiany warunków użytkowania
TZO Bibinje zastrzega prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w którymkolwiek momencie i nie jest i nie będzie odpowiedzialne za możliwe konsekwencje które mogą powstać z tych zmian. Zmiany warunków są aktualne od dnia ogłoszenia na niniejszej stronie.

Autorzy opublikowanych fotografii
Arhiv TZO Bibinje, Leo Banić, Saša Čuka.