Polityka prywatności

TZO Bibinje szanuje prywatnośc użytkowników niniejszego portalu internetowego.

TZO Bibinje może, w zgodzie z prawem zbierać określone informacje o Użytkownikach udostępnione poczas korzystania z owej strony internetowej. Dane które w ten sposób są uzbierane, mają na celu wyłącznie polepszenie jakości korzystania i funkcjonalności portalu internetowego oraz dopasowanie go do poszczególnych zainteresowań użytkowników.

TZO Bibinje zobowiązuje się, zgodnie z aktualnymi przepisami, chronić prywatność Użytkowników niniejszej strony internetowej, z wyjątkiem przypadków naruszenia warunków Polityki prywatności lub innych działań niezgodnych z przepisami.

TZO Bibinje zrzeka się odpowiedzialności przed utratą, kradzieżą, opublikowaniem lub uszkodzeniem danych osobowych Użytkowników w przypadku nieautoryzowanego wtargnięcia w kod programu lub bazę danych od strony hakerów lub w przypadku innych cyberprzestępstępstw do strony trzecich osób.