Temeljem Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone na području Općine Bibinje za 2023. godinu, donesene 15. prosinca 2022. godine, na području Općine Bibinje zabranjuju se:
– Na cijelom području Općine Bibinje osim poslovne zone Lonići, izvođenje građevinskih radova u razdoblju od 15. lipnja do 1. rujna i u vremenu od 00:00 do 24:00 sati.
U slučaju potrebe izvođenja građevinskih radova od neposrednog općeg interesa Općine Bibinje ili druge nužnosti, radovi će se moći izvoditi sukladno odobrenju izdanom od strane općinskog načelnika.

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju ili ograničuju, smatraju se svi zemljani iskopi, rušenja, zidanje, odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova – sve neovisno o načinu gradnje, te unutarnji građevinski radovi – izrada podloga i pregrada, žbukanje i slično, koji se izvode uz upotrebu građevinskih strojeva i aparata.