Petak, 23.srpnja 2021. s početkom u 21:00 sat
Ispred crkve sv. Roka