Pravidla soukromí

TZO Bibinje respektuje soukromí svých Uživatelů této webové stránky.

TZO Bibinje může v souladu se zákonem získávat určité údaje o Uživatelích zíksané během využívání těchto internetových stránek. Taktož získané údaje TZO využívá výhradně za účelem zlepšení funkčnosti webové stránky a jejího obsahu, aby tyto dodatečně nasměrovala a přizpůsobila uživatelům.

TZO Bibinje se zavazuje, že v souladu s platnými předpisy, uchovává soukromí Uživateků této webové stránky, kromě v případě porušení těchto Podmínek využívání nebo jednání Uživatele na způsob, který je v rozporu s pozitivními předpisy.

TZO Bibinje se zříká zodpovědnosti za ztrátu, krádež, zveřejnění nebo poškození osobních údajů uživatelů stránky v případě neoprávněného vniknutí do programového kódu stránky nebo databáze údajů ze strany hakerů nebo jako výsledek jiných počítačových kriminálních aktivit třetích osob.