Kulturní dědictví

Kostel narození sv. Jana Křtitele ve Staré vsi (Staro selo)
Kostel se nachází v centru bibinjského poloostrůvku, v srdci starého historického jádra. Ambientem zapadá do lidové architektury. V základech zvonice je vestavěna kamenná deska, část nějakého náhrobku, protože se kolem kostela nacházel hřbitov. Přesná doba jeho stavby není známá, ale má se za to, že je to bratrstvo sv. Jana Křtitele založeno 1442. Z inventáře se dnes v kostele sv. Jana nachází dřevěný vyřezaný oltář barokního stylu, který je zároveň i hlavní oltář z XVII. stol., jedná se o domácí rustikální práci. Tento kostel je cenná kulturní památka Bibinje, která je zároveň i prvním bibinjským kostelem, první pramen křesťanství v této obci. V kostele se nachází sbírka sakrálních předmětů z 15. století.

Kostel sv. Roka
Kostel sv. Roka je symbolem a srdcem Bibinje, jeho hlavní ozdobou je kamenná zvonice se dvěma zvony orientovanými na západ. Interiér zdobí typické barokní mramorové oltáře. Kostel se poprvé zmiňuje v r. 1673, kdy byl obnoven, po velkém tureckém útoku. Nejstarší zachovalý oltář pochází z r. 1680, který se zachoval do 2. světové války, z něj dnes zůstal jen nějaký fragment. Dnešní hlavní oltář je dílem mistra Michiela Costy z r. 1768.

Kostel Umučení sv. Jana Křtitele na Punti
Kostel Umučení sv. Jana Křtitele je jednolodní románský kostel s polokruhovou apsidou. Je velmi malý. Nachází se na jihu Bibinje, na mysu zvaném Punta. Kostel sv. Jana a okolní statky byly majetkem biogradských benediktýnů sv. Jana nebo tzv. Rogovského opatství, které bylo ve XII. století přestěhováno na Čokovac.

Kostel Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
Zvýšením počtu obyvatel se stal kostel sv. Roka malý pro bibinjské obyvatelstvo. Po požehnání a položení základního kamene, byla v r. 1985 zahájena výstavba kostelu. V roce 1988 Bibinjci kupují 5 zvonů pro nový kostel. Byly odlity ve slévárně De Poli, Vittorio Veneto. Největší zvon, 730 kg těžký, byl zasvěcen Blahoslavené Panně Marii.