Historie

V písemných dokumentech se Bibinje poprvé zmiňuje v r. 1214. Oblast Bibinje byla osídlena již v době římské, což dokazuje i samotný původ jména Bibinje. Svůj název získalo Bibinje dle Vibia (Vibius), římském patriciovi, který měl sídlo na dnešním teritoriu Bibinje.

Podle jedné národní legendy obec nejprve vznikla na vrcholu kopce nad dnešní obcí, přesněji v Bibinjském poli, na svazích pahorku. Dnes se tato lokalita nazývá Petrina.

Založením Řádu Benediktýnů v Zadaru 1066 dal chorvatský král Petar Krešimir IV královský majetek Točinje (dnešní Bibinje) Řádu Benediktýnů jako dar do trvalého vlastnictví. Pod ochranou Řádu Benediktýnů v období od pozdního středověku až do prvních útoků Turků, zažilo Bibinje záviděníhodný hospodářský rozvoj.

Polovina 15. stol. a začátek útoků Turků je jedno z nejtěžších období v celkové historii Bibinje, Jeden z největších národních hrdinů z doby boje proti Turkům je kněz Stipan Sorić z Bibinje. Benátská vláda nechala Bibinje v r. 1468 opevnit silnou obrannou zdí a věží.